Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 20068
w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych


Zapytanie:

Data wpływu
2013-07-24
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-08-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 47

Odpowiedź

Data wpływu
2013-08-09
Odpowiadający
Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data ogłoszenia
2013-08-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 47

Odpowiedź

Data wpływu
2013-08-21
Odpowiadający
Zofia Szalczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia
2013-08-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 47