Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 1288
w sprawie listu intencyjnego podpisanego przez prezesa KZGW z ENERGA-HYDRO sp. z o.o.


Zapytanie:

Data wpływu
2012-01-25
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-02-16
Ogłoszono na posiedzeniu nr 8

Odpowiedź

Data wpływu
2012-03-07
Odpowiadający
Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2012-03-15
Ogłoszono na posiedzeniu nr 10