Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 12249
w sprawie prywatyzacji Uzdrowiska Wysowa SA


Zapytanie:

Data wpływu
2012-11-23
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-12-06
Ogłoszono na posiedzeniu nr 28

Odpowiedź

Data wpływu
2012-12-27
Odpowiadający
Paweł Tamborski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Data ogłoszenia
2013-01-24
Ogłoszono na posiedzeniu nr 32