Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 11364
w sprawie modernizacji linii kolejowej Kraków - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane


Zapytanie:

Data wpływu
2012-11-07
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2012-11-22
Ogłoszono na posiedzeniu nr 27

Odpowiedź

Data wpływu
2012-12-10
Odpowiadający
Andrzej Massel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-01-04
Ogłoszono na posiedzeniu nr 31