Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Barbara Bartuś


Barbara Bartuś, Jan Szyszko i Mariusz Orion Jędrysek - pytanie z 8 października 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Barbara Bartuś, Jan Szyszko i Mariusz Orion Jędrysek - PiS w sprawie planowanej liberalizacji przepisów rozporządzenia mających na celu zwolnienie inwestycji narciarskich z obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko na terenach parków i obszarów chronionego krajobrazu, co może skutkować masową... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:55


Barbara Bartuś, Wiesław Janczyk - pytanie z 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Barbara Bartuś i Wiesław Janczyk - PiS w sprawie dramatycznych konsekwencji likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w poszczególnych powiatach woj. małopolskiego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 10:59


Barbara Bartuś, Jacek Świat i Elżbieta Kruk - pytanie z 14 maja 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłowie Barbara Bartuś, Jacek Świat i Elżbieta Kruk - PiS w sprawie dramatycznej sytuacji w ZUS i bezpieczeństwa realizacji zadań związanych z ubezpieczeniami społecznymi w kontekście alarmującego listu NSZZ "Solidarność" oraz protestów pracowników pod budynkiem Centrali ZUS Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 11:07


Barbara Bartuś, Marek Polak, Edward Czesak, Stanisław Gawłowski - pytanie z 9 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Barbara Bartuś, Marek Polak i Edward Czesak - PiS w sprawie planowanej likwidacji Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i Urzędów Żeglugi Śródlądowej, otwarcia możliwości wyzbycia się majątku Skarbu Państwa służącemu dotąd bezpieczeństwu publicznemu, wyprzedaży atrakcyjnych terenów położonych nad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 11:33


Barbara Bartuś, Andrzej Adamczyk, Edward Czesak, Wiesław Janczyk i Piotr Krzysztof Ćwik - pytanie z 19 marca 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pytania w sprawach bieżących Posłowie Barbara Bartuś, Andrzej Adamczyk, Edward Czesak, Wiesław Janczyk i Piotr Krzysztof Ćwik - PiS w sprawie aktualnej sytuacji w spółce PKP Cargo SA, degradacji Małopolski, a szczególnie Sądecczyzny, masowych zwolnień pracowników z obowiązku świadczenia pracy oraz zwalniania pracowników w ramach Programu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:38


Barbara Bartuś, Mariusz Orion Jędrysek i Bogdan Rzońca - pytanie z 25 czerwca 2014 r.

20 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Barbara Bartuś:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W kopalni Lipinki wydobywa się ponad 3 t ropy dziennie, to daje blisko 100 t miesięcznie i ponad 1100 t rocznie. Ze względu na wysokie ceny ropy w ostatnim okresie ta kopalnia jest rentowna, przynosi zyski. Podobnie jest z kopalnią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 09:53Pytania w sprawach bieżących - 3 kwietnia 2014 r.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Stanisław Szwed:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pod tym pytaniem mogliby się podpisać wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim rodzice protestujący od kilkunastu dni tutaj, w polskim parlamencie, jak również opiekunowie osób dorosłych, którzy dzisiaj koczują... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 10:36Poseł Barbara Bartuś - Zapytanie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję bardzo.     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest głównym celem, dla którego stworzono system Państwowego Ratownictwa Medycznego. Jest to też jeden z istotniejszych, jeśli nie najistotniejszy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 08:40Poseł Barbara Bartuś - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Barbara Bartuś:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! Ta szkolna wyprawka to chyba dla lepszego samopoczucia ministerstwa, bo tak naprawdę w konstytucji jest zapis o bezpłatnej nauce, ale w Polsce to jest fikcja. To nie jest Anglia, Niemcy, kraje o wiele lepiej rozwinięte,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-01 14:46