Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     W oczywisty sposób pan poseł przedstawiciel wnioskodawców wymienił moje nazwisko i z jego odpowiedzi wnioskuję, że w ogóle nie słuchał pytania, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 18:54Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk numer 2973). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Wysoka Izbo! Dane statystyczne o bezpieczeństwie ruchu drogowego, w tym statystyki dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 15:57Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Anna Paluch:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Art. 1 omawianej zmiany ustawy projektu obywatelskiego odnosi się do zmiany w art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Ta zmiana polega właściwie na dodaniu jednego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 14:15Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez ministra środowiska ˝Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druki nr 2564 i 2894). Poseł Anna Paluch:     Wysoka Izbo! ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce˝, teoretycznie za lata 2012 i 2013, w wielu przypadkach w ogóle nie zawiera informacji, wbrew... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:14Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Chciałabym zapytać pana ministra o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 16:14Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951). Poseł Anna Paluch:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiana dziś nowelizacja ustawy o odpadach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:49Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Panie marszałku, byłam jedyną przedstawicielką płci pięknej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 13:30Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 12:57Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska ˝Informacja o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druk nr 2564) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2894). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W części I omawianego dokumentu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 12:38Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Wysoka Izbo! Pan poseł Witczak występujący w imieniu PO zarzucał, że nie zawarliśmy w naszym projekcie żadnych konkretnych danych popierających nasze tezy o krytyce systemu wyborczego.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 17:43