Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-20 09:40Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-20 09:33Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-20 09:31Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 13:48Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 13:20Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 22:21Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:04Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Informacja bieżąca w sprawie braku reakcji naczelnych organów państwowych wobec ujawnionych nieprawidłowości przy prywatyzacji CIECH SA oraz informacji na temat możliwego uchylania się od opodatkowania poprzez lokowanie środków pieniężnych w HSBC Private Bank Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 12:41Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 22:58Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3037 i 3047). Poseł Anna Paluch:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 21:48