Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Środowiska - wniosku Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji nt. dostawy do Polski ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów z Salwadoru w celu ich utylizacji". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 17:03


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ewa Wolak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 16:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2902).Zmiana sprawozdawcy Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druki nr 896 i 955). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 12:03


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druk nr 2908). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 18:34


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012 - 2013 (druk nr 2564) - przedstawia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 13:02


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2892). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 20:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druki nr 2736 i 2804). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 11:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu – projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 13:33


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli tworzenia i realizacji planów urządzenia lasu na terenie Puszczy Białowieskiej - referuje przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 16:01


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Stanisław Lamczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 19:17