Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska pt. „Podsumowanie polskiej prezydencji w obszarze ochrony środowiska” - przedstawia Minister Środowiska.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-29 16:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 175) - uzasadnia Minister Środowiska.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-16 10:30


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach - referuje przedstawiciel NIK. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-15 15:55


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody(druk nr 23). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 16:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 roku (druk nr 45) - przedstawia Minister Środowiska, - koreferent poseł Henryk Siedlaczek.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. - przedstawia przewodniczący Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 17:59


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

I. Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1) części budżetowej 22 - Gospodarka wodna, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje celowe z zał. nr 8, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10, d) budżet środków europejskich;Przedstawia Minister Środowiska, koreferent poseł Arkadiusz Litwiński2) części budżetowej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-21 09:23


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Informacja Ministra Środowiska Marcina Korolca na temat planowanych zamierzeń resortu, ze szczególnym uwzględnieniem działań w 2012 roku.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-13 15:59