Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Paluch


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawę - Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1273) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 09:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013" (druk nr 1955) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 08:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. (druk nr 1883) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 12:08


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1686) - uzasadnia poseł Marcin Witko.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 1758) - uzasadnia poseł Łukasz Gibała. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 16:03


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” (druk nr 1955) - uzasadnia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 16:29


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy ­– Prawo łowieckie (druk nr 1155) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tomasz Kulesza. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 17:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Informacja na temat polskiego stanowiska na konferencję klimatyczną ONZ (COP 19) oraz na temat stanowiska Polski w sprawie europejskich celów polityki klimatycznej do 2030 roku.Referują: - Minister Środowiska Marcin Korolec, - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Beata Jaczewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-07 13:06


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - referuje przedstawiciel NIK. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-06 16:04


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druki nr 1505, 1573 i 1798). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 17:34


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) w zakresie:1) części budżetowej 22 - Gospodarka wodnaa) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,c) dotacje celowe z zał. nr 8,d) środki europejskie na finansowanie programu z zakresu gospodarki wodnej zał. nr 4... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-23 17:59